INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Punkt Opieki Dziennej Port Maluszka w Gdyni przy ul. Plac Kaszubski 7/26. W przypadku zapytań odnośnie ochrony danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mailowej [email protected] .

Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonywania umowy o świadczenie usług, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b. oraz art. 9 ust. 1 lit. c oraz lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń stron, które wynikają z umowy o świadczenie usług.

Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymaganym warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług.